EZT OLVASTA MÁR?
×

Milyen építőanyagok árára tekintettel lehet a vállalkozói díjat emelni a közbeszerzési eljárásokban?

Szerző:  dr. Günther Balázs

Utolsó frissítés: 2024.05.08. 14:53

Közzétéve: 2023.06.18. 10:48

A Kormány az orosz–ukrán háború okozta építőipari alapanyagár-növekedés hatásainak csökkentése érdekében lehetővé tette, hogy bizonyos feltételek mellett a vállalkozók részéről vállalt normál üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmények erejéig a közbeszerzés alapján megkötött szerződések tekintetében szerződésmódosításra kerüljön sor. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező egy bizonyos mértékig árat emelhet. Az áremeléssel érintett alapanyagok listáját egy ÉKM rendelet tartalmazza.

 

 

Magyar Közlöny: 2023. évi 28. szám
Új jogszabály: 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet
Érintett jogszabály: 2015. évi CXLIII. törvény, 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet
Hatályos: 2023. február 25.

 

A szerződésmódosítási lehetőség alapja: a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet


2023. január 25-én lépett hatályba az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendeletet. A veszélyhelyzeti kormányrendelet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. (Kbt.) szerinti építési beruházás megvalósítására kötött szerződések tekintetében állapít meg speciális szabályokat. A jogszabály célja a sajnálatos módon mind a mai napig tartó orosz-ukrán háború miatt kialakult gazdasági nehézségek – azon belül is az építőipari termékek piaci áremelkedésének valamilyen formában történő – mérséklése, illetve az ebből fakadó pénzügyi kitettség/kockázat szerződő felek közötti megosztása, előre meghatározott keretek között.

A Kormányrendeletről részletes tájékoztatót ITT olvashat.
 

A szerződésmódosítás részleteit a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet tartalmazza


A kormányrendelet után várható volt, hogy hamarosan megjelenik az építési és közlekedési miniszter rendelete is, hiszen a miniszter teszi közzé rendeletében az áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek listáját [182/2022. (V. 24.) Korm. rend. 95. § 2. pont; 13/2023. (I. 24.) Korm. rend. 1. § (2)-(3) bek.].

Az alapjogszabály 2023. január 25-i hatálybalépését követő kevesebb, mint egy hónappal jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 28. számában a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet.

A Kormányrendelet meghatározta, hogy mi az, ami még a rendes üzleti kockázat körébe tartozik, tehát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti építési beruházás megvalósítására kötött szerződés tekintetében azon költségnövekmény, amelynek mértéke nem haladja meg a szerződés teljesítése során felhasznált, a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek (a továbbiakban: termék) piaci áremelkedésének azon együttes mértékét, amellyel az ajánlattevő a szerződéses összeg egésze tekintetében a szerződés megkötésekor számolhatott [13/2023. (I. 24.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].
 

Az ÉKM rendelet egyik legfontosabb eleme, hogy meghatározza az áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek listáját.


Fentieken túl az ÉKM rendelet tartalmazza a Kormányrendelet szerinti szakvélemény benyújtásának és kiadásának eljárásrendjét is. A miniszter szakvéleménye dönt a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés mértékéről, valamint az áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek költségének mértékéről, figyelemmel a megkötött szerződés sajátosságaira is [13/2023. (I. 24.) Korm. rend. 1. § (3) bek.].
 

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet végzi a szakértői feladatokat


Az ÉKM rendelet a szükséges szakértői feladatok ellátásáról is rendelkezik, ugyanis az építési és közlekedési miniszter a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki. A kti.hu oldalon jelen cikk legutolsó frissítésének időpontjában (23.06.18.) tájékoztatót még nem találtunk az ÉKM rendelet szerinti tevékenységről.

A szakvélemény kiadása során a miniszter a Központi Statisztikai Hivatal építőipari termelői árindex adatainak figyelembevételével jár el [4/2023. (II. 23.) ÉKM rend. 2. § (2)-(3) bek.].

 

Ki kérheti a miniszter szakvéleményét?


Az ajánlatkérőnek kell benyújtania a szakvélemény kiadása iránti kérelmet, a miniszter honlapján megjelölt elektronikus postafiókcímre küldött megkeresés útján. Legjobb tudomásunk szerint ez az e-mail cím: szakvelemeny@ekm.gov.hu

Azt fontos megjegyezni, hogy a kérelem benyújtására csak azután kerülhet sor, ha a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítást kezdeményezett a kérelmet benyújtó ajánlatkérőnél. Amennyiben ez nem így történik, akkor a kérelmet a miniszter el fogja utasítani.
 
Az ÉKM rendelet értelmében a kérelmet abban az esetben is el kell utasítani,
a) ha 2022. február 24. napja előtt kötötték meg az építési beruházási tárgyú szerződést, és a beruházásnál már valamennyi műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult a kérelem benyújtásáig,
b) ha a szerződés módosítása nem a Kormányrendelet szerint a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekményre tekintettel kezdeményezték,
c) ha a nyertes ajánlattevő által az ajánlatkérőhöz benyújtott szerződésmódosítási kezdeményezés nem tartalmazza a Kormányrendelet szerinti kötelező elemeket [4/2023. (II. 23.) ÉKM rend. 2. § (6) bek.; 13/2023. (I. 24.) Korm. rend. 2. § (2)-(3) bek.].
 

Mit kell mellékelni a kérelemhez?


A kérelmet egy formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtásához, amelyet az ÉKM rendelet 2. mellékletében találhatunk meg [4/2023. (II. 23.) ÉKM rend. 2. számú melléklet].

A kérelemhez csatolandó dokumentumok köre is meg van határozva:
a) nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezése és büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata a csatolt dokumentumok és nyilatkozatok tartalma valóságnak való megfeleléséről,
b) a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezéséhez csatolt dokumentumok és nyilatkozatok, egyéb alátámasztó dokumentumok,
c) a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítási kezdeményezésével érintett alapanyagok és termékek beépítését és felhasználását alátámasztó teljesítésigazolások,
d) a szerződéses árat alátámasztó ajánlati ár költségvetési sorai és az ÉKM rendelet 1. melléklete szerinti terméklista megfeleltetése xls táblázatban,
e) egyéb releváns dokumentumok [4/2023. (II. 23.) ÉKM rend. 2. számú melléklet III. pont].

 

Kétszer lehet hiánypótlás, a szakvélemény kiadása akár több hónap is lehet


A fenti két, azonnali elutasítást eredményező feltételt leszámítva az ÉKM rendelet lehetőséget biztosít a hiánypótlásra abban az esetben, ha a benyújtott szakvélemény kiadása iránti kérelem hiányos vagy nem tartalmaz minden szükséges adatot. A hiánypótlási felhívás kibocsátására két alkalommal kerülhet sor és azok teljesítésére 5 munkanap áll rendelkezésre. Ha a második hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, akkor a szakvélemény kiadására nem kerül sor [4/2023. (II. 23.) ÉKM rend. 2. § (7) bek.].

A miniszter a szakvéleményt a megkeresett szerv adatközlését - a szakértői vélemény beszerzése esetén a szakértői vélemény rendelkezésre állását - követő 30 napon belül adja ki [4/2023. (II. 23.) ÉKM rend. 2. § (9) bek.].

A fenti határidők kihasználása esetén a kérelem benyújtása és a szakvélemény kiadása között akár több hónap is eltelhet attól függően, hogy hányszor lesz szükség hiánypótlásra, illetve a megkeresett szerv milyen gyorsan reagál, de nyilván a gyakorlati alkalmazás során az lesz az elsődleges, hogy a szakvélemény kiadására lehetőség szerint mielőbb sor kerüljön. A szerződésmódosítás és a szerződéses árak esetleges módosítása csak a szakvélemény kiadását követően történhet meg, ezért a jelenlegi gazdasági környezetben minden napnak jelentősége lehet.

 

Az áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listája: a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet 1. számú melléklete


 

I. Anyagok

1. acél

2. aknaelemek

3. alumíniumtermékek

4. aszfalt

5. betonacél

6. biogáz hasznosítás

7. bitumen és bitumen alapú termékek

8. bitumen tartalmú bitumenes keverékek

9. bitumenes lemezszigetelés

10. cement

11. elektromos energia

12. elektromos vezetékek

13. előregyártott beton- és vasbeton termékek

14. EPS, XPS homlokzatszigetelés

15. EPS, XPS szigetelés

16. faáru

17. földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

18. földgáz, gáz, szénhidrogének

19. gázolaj

20. georács, geotextil

21. gömbgrafitos öntvény idomok

22. homok, kavics, homokos kavics

23. horganyzott lemez

24. horganyzott ereszcsatorna

25. kerámia termékek

26. kerámia tetőfedő termékek

27. kerámialap

28. KG és KPE cső és idom

29. kisméretű tégla

30. km nyomócsövek

31. mész

32. PVC és fa profilú nyílászárók

33. szálas szigetelőanyagok

34. szegélykövek

35. terméskő

36. transzportbeton

37. vázkerámia falazóblokk

38. vízépítési terméskő, kavics, sóder

39. zúzott kő

II. Termékek

1. Acéltermék, acélszerkezetek

2. Alapozás (cölöpalap, résfal, síkalap, egyéb alapozási módok)

3. Állandó tartózkodásra szolgáló nézőtér, lelátó (állandó, ideiglenes)

4. Asztalosszerkezet

5. Bádogozás

6. Beton- és vasbeton szerkezet, műtárgy (síkalapozással, zsaluzással, állványozással)

7. Burkolat (hideg és meleg, kiegészítő elemekkel, aljzatképzéssel)

8. Egyéb felületképzés (festések, tapéták, szerkezetek festése, bevonatolása)

9. Épületgépészet (víz, gáz, csatorna, elektromos, fűtés, szellőzés, hőtáv, épületvezérlés, lift)

10. Eszközök, gépek, berendezések (műszerezéssel és irányítástechnikával együtt, átrakóállomás eszközökkel, berendezésekkel együtt, válogatósor eszközökkel, berendezésekkel együtt)

11. Falazat (felületképzéssel, egyéb kőműves szerkezet)

12. Fedés és tetőfedés (komplett, teherhordó szerkezettel)

13. FET/HETA berendezés (szerkezeti anyagaival)

14. Forgalomtechnikai létesítmények (különösen, de nem kizárólagosan vízszintes forgalomtechnikai jelzés, függőleges forgalomtechnikai jelzés, közúti visszatartó rendszer, közúti vezetőkorlát, hídkorlát, úttartozék)

15. Földmű (előkészítéssel, töltésalapozással, talajkezeléssel, felület- és rézsűképzéssel)

16. Függönyfal (szerelve)

17. Hőtávvezeték (Fűtőművel, eszközökkel, berendezésekkel együtt)

18. Kerítés

19. Kiszolgáló épület, csarnok

20. Kőburkolat

21. KÖFI berendezés (tartozékaival)

22. Kőműves szerkezet (vakolat, rabicok, egyéb speciális vakolatok)

23. Környezetvédelmi létesítmények (különösen, de nem kizárólagosan zajvédelmi létesítmény, életvédelmi létesítmény, levegőszennyezés elleni védelem, növénytelepítési termék, kertépítészeti termék)

24. Közmű (víz, gáz, elektromos /erős és gyengeáram/, hőtáv) (külső és belső)

25. Közművezeték (különösen, de nem kizárólagosan hírközlő hálózat, villamosvezeték, víz- és csatornavezeték, termékvezeték, bányaüzemi hírközlő vezeték, távhővezeték, üzemi hírközlés al- és felépítménye)

26. Kút (vízkezeléssel, nyomásfokozással együtt)

27. Lakatosszerkezet

28. Mélyalapozási szerkezetek (cölöp, résfal, egyéb szerkezet)

29. Műtárgy tartozék (szigetelés, szigetelésvédelem, felületvédelmi rendszer, visszatartó rendszerek, saruk, dilatációs szerkezetek)

30. Műtárgyak (víz, csatorna, távhő)

31. Nyílászárók (külső és belső, beépítve, kiegészítő elemekkel, árnyékolás-technikával)

32. Nyílt csapadékcsatorna

33. Önhordó, fényvezetőszálas kábel (optika)

34. Pályaszerkezet (hidraulikus kötőanyagú rétegek, bitumenes kötőanyagú rétegek, kötőanyag nélküli rétegek)

35. Rézsű- és partvédelem

36. Száraz épületszerkezet

37. Szigetelés

38. Szivárgó

39. Tárolók, medencék

40. Tartószerkezet (acél-, faszerkezetek, speciális fa tartók, egyéb)

41. Technológiai berendezés (rendszer/ audiovizuális, biztonságtechnikai, tűzjelző, épület-információs, világítási, orvosi, speciális, uszodatechnika)

42. Transzformátor

43. Tűzgátló függöny, egyéb épületszerkezetek

44. Út- és térburkolat (alapozással, földmunkával, tartozékokkal)

45. Üvegszerkezet

46. Vasbeton műtárgy (alapozás, felmenő és vízszintes szerkezetek)

47. Vasút felsővezetéki rendszer (tartószerkezettel, szerelvényeivel)

48. Vasúti alépítmény (előkészítéssel, töltésépítéssel, alapozással, felület- és rézsűképzéssel)

49. Vasúti biztosítóberendezés (kültéri és beltéri szerelvényeivel)

50. Vasúti felépítmény (nagyvasúti sín, nagyvasúti kitérők, vasbeton alj és kapcsolószer, vágányzáró bak, előregyártott útátjáró gumielemek)

51. Vasúti térvilágítási rendszer (tartozékaival)

52. Vasúti tűzvédelmi rendszer (szerelvényeivel)

53. Vasúti utastájékoztató rendszer (szerelvényeivel)

54. Vasúti vagyonvédelmi rendszer (szerelvényeivel)

55. Víz- és szennyvízkezelő berendezések

56. Vízépítési termékek

57. Vízvezeték (hálózattisztítással, aknákkal és járulékos munkákkal együtt)

58. Zárt szennyvíz- és csapadékcsatorna (gravitációs, nyomott)

valamint

III. az I-II. pontban megjelölt anyagok és termékek felhasználásával létrejött építőipari termékek; egyéb termékek és igénybe vett szolgáltatások


 

 

Közbeszerzést érintő kérdéseivel forduljon bizalommal a Procport Consulting Kft. szakértőihez, munkatársaihoz:

 

IDŐBEN ÉRTESÍTJÜK ÖNT
A KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOKRÓL

INGYENES hírlevelünkben friss jogszabály-magyarázatokat, szakcikkeket, hatósági iránymutatásokat ajánlunk. Információink segítenek Önnek eligazodni a közbeszerzések világában!

Feliratkozás itt