EZT OLVASTA MÁR?
×

Hatályos jogszabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2024.05.08. 11:52

Közzétéve: 2024.05.08. 11:08

 

Közbeszerzési törvény    

 

2015. évi CXLIII törvény A közbeszerzésekről

 

 

Kormányrendeletek

 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet   A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

 

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet   A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának a Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

 

310/2015. (X.28.) Korm. rendelet   A tervpályázati eljárásokról

 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet   A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet   Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet   Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet   Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

 

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet   A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 

676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet   A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

 

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet   Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

 

397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet   A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

 

13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet   Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről

 

478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet   Az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 

479/2023. (X. 31.) Korm. rendelet   Az állami közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

 

 

Miniszteri rendeletek    

 

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet  A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről

 

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet   Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

 

4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet   A Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól

 

4/2023. (XI. 7.) TFM rendelet  Az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

 

Egyéb kapcsolódó törvények    

 

1997. évi LXXVIII. törvény   Az épített környezet alakításáról és védelméről

 

2013. évi V. törvény   A Polgári Törvénykönyvről

 

2013. évi XXXIV. törvény   Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 

2016. évi XXX. törvény   A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 

2022. évi XXVII. törvény   Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről

 

2023. évi LXIX. törvény   Az állami építési beruházások rendjéről

 

 

Egyéb kapcsolódó kormányrendeletek    

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet   Az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet   Az állami magasépítési beruházásokról

 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet   A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

 

Központi Beszerző Szervek    

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság   168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 

Digitális Kormányzati Ügynökség   301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletA Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal    162/2020. (IV. 30.) Korm. Rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

 

Védelmi Beszerzési Ügynökség   329/2019. (XII. 20.) Korm. Rendelet a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

 

IDŐBEN ÉRTESÍTJÜK ÖNT
A KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOKRÓL

INGYENES hírlevelünkben friss jogszabály-magyarázatokat, szakcikkeket, hatósági iránymutatásokat ajánlunk. Információink segítenek Önnek eligazodni a közbeszerzések világában!

Feliratkozás itt